Privacy policy

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van SterXt. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het privacy policy.
Zoals aangegeven in deze privacyverklaring is SterXt verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wie is verwerkt jouw gegevens?

Zoals aangegeven in deze privacyverklaring is SterXt verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bedrijfsnaam : SterXt
Adres : Prof. J.H. Bavincklaan
Postcode en woonplaats : 71183ATAmstelveen
Telefoonnummer : 085 004 3829
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel : 34301396

Waarom bewaren we persoonsgegevens?

Doordat je gebruik maakt van de dienst van SterXt, en / of omdat je deze persoonlijk aan SterXt  verstrekt bij het invullen van het contactformulier of sollicitatieformulier  op de website, kan SterXt persoonsgegevens over u verwerken.

We verzamelen uitsluitend de gegevens die relevant zijn voor onze dienstverlening. SterXt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• NAW gegevens ( naam, adres, woonplaats )
• Geboortedatum
• Nationaliteit
• Geslacht
• Burgerlijke staat
• BSN nummer
• CV
• Gegevens over beschikbaarheid
• Gegevens die van belang zijn voor de functies
• ID-bewijs, werkvergunning, bankrekeningnummer, verklaring omtrent goed gedrag
• Gegevens omtrent personeel en salarisregistratie

Hoelang worden je gegevens bewaard?

Als je solliciteert naar een baan bij SterXt maar nog niet hebt gewerkt: : jouw persoonsgegevens   kunnen mogelijk nog gebruikt worden voor bemiddeling naar werk en worden tot twee jaar na de inschrijving bewaard.

Als je bij SterXt werkt of bij SterXthebt gewerkt, dan kunnen jouw persoonsgegevens worden bewaard tot twee jaar na einde dienstverband. Het is wettelijk verplicht om voor fiscale  verplichtingen bepaalde persoonsgegevens te behouden.

De bewaartermijn is 7 jaar en geldt voor gegevens onder ons beheer (zoals salarisbeheer en arbeidsovereenkomsten).

De bewaartermijn voor ID – documenten en loonheffingskortingen bedraagt minimaal 5 jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarin het dienstverband eindigt. De bewaartermijn geldt ook voor namen  en voorletters, geboortedatum, BSN, adres met postcode en woonplaats.

De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt, zijn anoniem en zijn daarom niet gekoppeld aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in Google Analytics.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

We zullen onze klanten jouw persoonlijke gegevens verstrekken indien dat nodig is. Het gaat alleen om persoonsgegevens als dit nodig is om werkzaamheden uit te voeren of diensten te verlenen.

Hoe beschermen we jouw persoonlijke gegevens?

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Door wachtwoorden te gebruiken om de toegang tot gegevens te beschermen, gebruiken we beveiligde software, beveiligde communicatiekanalen en netwerkbeveiliging.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om dit in te zien (u kunt de gegevens zien die we over u bewaren) en het recht om deze te corrigeren (we zullen onjuiste informatie corrigeren als je ons dat doorgeeft). Daarnaast kunt je ons natuurlijk ook vragen om uw gegevens te verwijderen (voor zover wettelijk toegestaan).
Als je vragen heeft over het gebruik van gegevens, bezwaar wilt maken tegen ons gegevensgebruik of een klacht wilt indienen, dan kunt je dat doen door een e- mail te sturen naar info@sterxt.nl